About Multiversitas

Multiversitas Logo

מולטיברסיטה (Multiversitas) - לומדים ויוזמים בירושלים - תכנית למידה מבוססת פרויקטים

לקורסים של שנה"ל תשפ"ג - לחצו כאן.

תכנית חדשה ללימוד אקדמי ופעולה קהילתית באוניברסיטה העברית בירושלים

מרכז מינרבה לזכויות האדם והמרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון, באוניברסיטה העברית בירושלים, זכו במענק משמעותי לשלוש שנים מיוזמת בניית השלום של האיחוד האירופי (European Union Peacebuilding Initiative) להקמתה והפעלתה של תכנית חדשה שעיקרה יצירת פלטפורמה אקדמית רב-תרבותית לעידוד יזמות ומעורבות קהילתית. מדובר בתוכנית ייחודית המאפשרת למידה חווייתית ואינטראקטיבית של קורסים מבוססי-פרויקטים, בקבוצות רב-תרבותיות ומגוונות של סטודנטים יהודים ופלסטינים, מכל היחידות האקדמיות באוניברסיטה העברית. התוכנית עוסקת בנושאים שקשורים לחיים בחברה רב-תרבותית, צדק מעברי ופעולה קהילתית בערים שסועות, בדגש על המרחב העירוני של ירושלים. הלימוד האקדמי יהווה גם בסיס לעשייה ולייזום פרויקטים, בשיתוף עם מרכז היזמות של האוניברסיטה. התכנית הושקה בסמסטר א' של שנת הלימודים תשפ"א 2020-2021 ומתרחבת כעת בשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022.

מרכיבי התוכנית:

1. קורסים ייחודיים ולמידה מבוססת פרויקטים - התכנית תשלב קורסים מדיסציפלינות שונות ומגוונות ממדעי החברה, מדעי הרוח, משפטים, עבודה סוציאלית, חינוך, תכנון עירוני, מנהל עסקים ועוד. בכל שנה יהיו 3-5 קורסים סמסטריאליים חדשים בהיקף של 4 נ"ז כ"א, אשר יהיו פתוחים לכל הסטודנטים באוניברסיטה על בסיס תחרותי. לכל קורס יתקבלו עד 20 סטודנטים, בשאיפה לכלול מספר דומה של סטודנטים יהודים ופלסטינים בכל קורס. סטודנטים המעוניינים להשתתף באחד הקורסים יגישו מועמדות באמצעות קול קורא שיתפרסם לקראת כל שנת לימודים.

הקורסים יהיו במתכונת של Project Based Learning) PBL - למידה מבוססת-פרויקטים). אלה קורסים שהלמידה התיאורטית בהם מכוונת על ידי שאלה מהעולם האמיתי ועבודה על פרויקטים המעשיים. הסטודנטים ילמדו את השאלה ויציעו יוזמות לפתרונה. הפרויקטים יכולים להיות ניירות מדיניות, סיורים, פעילות ברשת הדיגיטלית פרויקטים שונים בקהילה, חד-פעמיים או מתמשכים, ועוד. המרצים שילמדו את הקורסים ילוו על ידי מומחים ל-PBL אשר יסייעו בבניית הקורסים ובתמיכה בסטודנטים בפרויקטים. הלימוד ייעשה בקבוצות מעורבות של יהודים ופלסטינים.

דוגמאות לנושאים אפשריים לקורסים: יזמות כלכלית בחברה משוסעת, נשים במצבי קונפליקט, חינוך בחברה מרובת תרבויות, שיטור בחברה משוסעת, שימור תרבותי והיסטורי בערים שסועות.

פירוט של שלושת הקורסים הראשונים של התכנית, המתוכננים לשנה"ל תשפ"א 2020-21, מופיע בהמשך.  

2. מן הכוח אל הפועל – מלימוד לפעולה קהילתית: בסוף כל שנה ייבחרו מבין הפרויקטים שהוצעו על ידי הסטודנטים באותה שנה מספר פרויקטים מובילים להמשך פיתוח. הסטודנטים שהפרויקטים שלהם נבחרו ילוו על ידי מרכז היזמות באוניברסיטה העברית. הם ישתתפו בתהליך שיכלול ליווי אישי והנחיה בפיתוח רעיון ליזמה מעשית ופעולה קהילתית בשיתוף גורמים מחוץ לאוניברסיטה. סטודנטים שיפעלו במסגרת זו יקבלו 2 נ"ז נוספות.

3. תכנית וקהילה לומדת - מרכיב חשוב בפרויקט הוא גיבוש קהילת הסטודנטים שלומדים את הקורסים. את התוכנית תלווה מעטפת של פעילויות שכוללת סמינרים, הרצאות, כנסים וסדנאות בנושאים כמו ניהול מגוון, יזמות חברתית ועסקית, עיצוב פרויקטים. הסטודנטים ייטלו חלק פעיל בעיצוב תכנית המעטפת. התכנית תשמור על קשר עם בוגרי ובוגרות הקורסים, שישולבו בפרויקטים ובפעילותיה.

צוות התכנית: 

רכזות – גב' רולה חמדאן עתאמנה, ד"ר אור אבי-גיא 

רכזת PBL – ד"ר אינאס דיב 

מנהל אקדמי – פרופ' תומר ברודי 

ליצירת קשר: multiversitas@mail.huji.ac.il 

 

להרשמה לתכנית - לחצו על הקישור כאן. 

 

The European Union

 


This project is funded
by the European Union

הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. תכניו הם באחריות האוניברסיטה העברית בירושלים, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.
تم تنفيذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي. المسؤولية على مضامين المشروع تقع على عاتق الجامعة العبرية في القدس, اذ ان المضامين لا تتوافق بالضرورة مع مواقف الاتحاد الأوروبي.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Hebrew University of Jerusalem and do not necessarily reflect the views of the European Union.

Multiversitas Logo

"مولتيفيرسيتا" – تطوير المبادرات في القدس- برنامج تعليمي بأسلوب التعلم على أساس المشاريع

برنامج تعليمي أكاديمي جديد يشجّع العمل المجتمعي في حرم الجامعة العبرية في القدس

تلقى كلّ من مركز مينيرفا لحقوق الإنسان ومركز دراسة التعددية الثقافية والتنوع, منحة كبيرة لمدة ثلاث سنوات بتمويل برنامج دعم السلام التابعة للاتحاد الأوروبي بهدف تطوير برنامج حديث يشمل منصة أكاديمية متعددة الثقافات تحُث على المبادرات والعمل الجماهيري. البرنامج مميّز اذ انه يوفر فرصة لتعلُّم تفاعلي ومُثري من خلال مساقات ترتكز الى أسلوب التعلُّم من خلال المشاريع بإطار مجموعات مُتنوعة ثقافياً تشمل طلاب يهود وفلسطينيين, من كافة الوحدات الاكاديمية في حرم الجامعة العبرية. يعمل البرنامج على تمرير مضامين تتمحور حول  مفهوم الحياة في بيئة متعددة الثقافات, العدالة الانتقالية والعمل المجتمعي في المدن ذات الصراعات، مع التركيز على الحيّز العام في القدس. تم اطلاق البرنامج خلال الفصل الاول من السنة الدراسية 2020-2021, وسينطلق البرنامج مجدداً مع بداية الفصل الدراسي الأول من هذا العام 2021-2022.

مركبات البرنامج:  

1. مساقات مميزة واسلوب تعلّم يرتكز الى المشاريع - 

يدمج البرنامج مناهج تعليمية من مختلف الوحدات الأكاديمية مثل العلوم الاجتماعية, العلوم الإنسانية, القانون, العمل الاجتماعي, التربية, التخطيط الميداني وإدارة الأعمال. في كل عام دراسي سيكون هناك 3-5 مساقات جديدة, يمنح كل مساق 4 نقاط أكاديمية, يتمكّن جميع الطلاب طلب الالتحاق إليها مع اخذ التنافس بعين الاعتبار. كل مساق سيجمع 20 طالبًا كحد اقصى, مع محاولة ضمان عدد متساوٍ من الطلاب اليهود والفلسطينيين في كل مساق.على الطلاب الراغبين بالتسجيل تقديم طلب التحاق من خلال إعلان سيتم نشره في بداية كل عام دراسي.  

المساقات تعتمد على اسلوب التعلّم المرتكز الى المشاريع- ( PBL -Project Based Learning). في مثل هذه المساقات يتم التعلّم الأكاديمي بتوجيه سؤال يواجهه الطلاب في العالم الحقيقي ومن خلال العمل على المشاريع . سيقوم الطلاب بدراسة السؤال واقتراح الحلول له. ممكن بلورة مشاريع مختلفة مثل صياغة أوراق موقف, جولات تعليمية, نشاطات من خلال الشبكة الرقمية, أو مشاريع جماهيرية مختلفة يتم تنفيذها مرة واحدة أو بشكل مستمر. هناك مرافقة مهنية للمحاضرين من قبل اخصائيين في مجال التعلّم المرتكز الى المشاريع PBL من اجل تطوير المساقات وكذلك من اجل دعم الطلاب عند بلورة المشاريع وتطويرها. سيتم التعلّم من خلال مجموعات مختلطة لطلاب فلسطينيين ويهود.  

مضامين المساقات تتعدّد ايضاً وتشمل مواضيع مثل المبادرات الاقتصادية في مجتمع يحتوي صراعات, حماية الثقافة والتاريخ في مدن ذات صراعات.  

المزيد من المعلومات حول ثلاثة المساقات المتاحة في السنة الدراسية 2020-2021 متوفرة أدناه.  

2. من الحاجة الى الفعل - من التعلّم الى العمل الجماهيري:  

سيتم اختيار عدد من المشاريع الرائدة من بين المشاريع المقترحة من قبل الطلاب في نهاية كل عام وذلك بهدف دعمها وتطويرها أكثر. ستتم مرافقة الطلاب, الذين تم اختيار مشاريعهم, من قبل مركز ريادة الأعمال في الجامعة العبرية. سيشارك هؤلاء الطلاب في سيرورة تشمل التوجيه والإرشاد الفردي لتطوير مبادرة عمليّة وعمل جماهيري بالتعاون مع أطر واشخاص من خارج الجامعة. سيحصل الطلاب المشاركين في هذا السياق على ساعتين اكاديميتين إضافيتين.

3. البرنامج وبلورة مجموعة جماهيرية تتعلّم معاً:أحد المكونات المهمة للمشروع هو بلورة مجموعة الطلاب الجامعيين الملتحقين بمساقات البرنامج. البرنامج يحتوي على العديد من الأنشطة والفعاليات مثل ندوات ومحاضرات ومؤتمرات وورشات عمل حول مواضيع مثل إدارة التنوّع، والمبادرات الاجتماعية والاقتصادية وكيفية تطوير المشاريع. ستتم مشاركة الطلاب الفعّالة في صقل النشاطات والفعاليات المذكورة. التواصل مع خريجي البرنامج سيتم بشكل مستمر وجاري بهدف دمج الخريجين في مشاريع وفعاليات.

المساقات المتاحة في السنة الدراسية 2020-2021: 

الفصل الأول: 

السيرورة من صراعات صغيرة نحو مصالحات ذات القيمة – دكتور يوفال بنزيمان 

 المساق يدعو الطلاب إلى سيرورة تعليمية للتعرّف على الصراعات من حيث تطورهم الزمني – منذ تطورهم وحتى حلّهم: التعرّف على ديناميكيات شائعة في مفاهيم مجتمعية تمر بصراعات وفهم لكيفية تطور " الروايات" في الصراع، التعرّف على الطرق المتعددة للتفاوض والوصول لحلول، التعرّف على نماذج مختلفة لكيفية التدخل في الصراعات وكيفية إنجاح التصالح ما بين المجموعات التي يدور بينها صراع. رقم مساق: 58648. 

الفصل الثاني: 

لكل مكان اسم ولكل اسم رواية: مراجعة جديدة للتسميات  في الأماكن العامة بالقدس  من منظور ثقافي, سياسي وقانوني الدكتورة ليمور يهودا 

المساق يتمحور حول أسماء الأماكن العامة في القدس لتحليل وجود او إنعدام عنصر العدل في السياسات المطبّقة. يتم التعامل مع أسماء الأماكن العامة كمفهوم ضمناً ولكن الأسماء تحمل في جُعبتها مخزون تاريخي, ثقافي, ديني  وسياسي والذي يمنح, بشكل واعي او غير واعي, الاعتراف والاحترام لأشخاص, لمجموعات, لشعوب, ولثقافات أو روايات تاريخية معينة. المساق سيمكّن الطلاب من التعرّف على دور التسميات في الأماكن العامة من خلال إتاحة الملاحظة والمشاهدة التفاعلية استناداً إلى مجالات تخصُصية مُتعددة لتحليل تسميات الشوارع والأماكن العامة في القدس. رقم المساق: 62957.

لقاءات: نصنع معاً  ملتقيات في الجامعة العبرية: – الدكتورة عناية بنّا والدكتورة يعارا روزنر 

من خلال المساق يتعرّف الطلاب على ماهية الحيّز العام، أهميته وكيفية جعل حيّز عام جيد، يرتكز الى المساواة ومنفتح امام الجميع وكيفية تغيير الحيّز العام ليكون أكثر جاذبية، سعادة وحيوية. المساق يعرض نموذج مميز لتطوير حيّز عام بشكل عام وأماكن مُلتقى بشكل خاص – Placemaking – وسيشمل محاضرات وجاهية وجولات تعليمية في وادي الجوز وكذلك ستتم دعوة محاضرين والعمل من خلال مجموعات. سيتم الإعلان عن رقم المساق في وقت لاحق.  

طاقم العاملين في البرنامج: 

مركزات: السيدة رلى حمدان عتامنة والدكتورة اور افيغاي  

مركزة  PBL- الدكتورة ايناس ديب  

المدير الاكاديمي: بروفسور تومر برودي  

لمزيد من التفاصيل: multiversitas@mail.huji.ac.il 

 

لتقديم طلبات الانتساب - اضغطوا على الرابط هنا

 

 

The European Union

 


This project is funded
by the European Union

הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. תכניו הם באחריות האוניברסיטה העברית בירושלים, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.
تم تنفيذ المشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي. المسؤولية على مضامين المشروع تقع على عاتق الجامعة العبرية في القدس, اذ ان المضامين لا تتوافق بالضرورة مع مواقف الاتحاد الأوروبي.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Hebrew University of Jerusalem and do not necessarily reflect the views of the European Union.