Sustainable Development Goals

English below↓

בשנת 2015 נקבעו 17 יעדים לפיתוח בר קיימא (Sustainable Development Goals, או בקיצור - SDGs) כאג׳נדה עולמית עד שנת 2030. היעדים אומצו על ידי כל 193 המדינות החברות באו״ם ועוצבו בשיתוף הסקטור הפרטי והחברה האזרחית. היעדים הגלובליים הנקראים בקיצור ה- SDGs, מהווים גישה הוליסטית לאתגרים המרכזיים של האנושות וכוללים מנעד רחב של נושאים חברתיים, כלכליים וסביבתיים.

מידע מפורט נוסף לגבי היעדים ניתן למצוא כאן.

על אף שמדינת ישראל היא אחת המדינות שאימצו את היעדים, ניכר כי השימוש בהם הינו ראשוני וחלקי במגזרים השונים כולל במגזר הציבורי ובקרב החברה האזרחית. מרכז מינרבה שואף לתרום להגדלת מספר הגורמים הממשלתיים וארגוני החברה האזרחית, בכללם האקדמיה, אשר מטמיעים את היעדים ועושים בהם שימוש על מנת לקדם שינוי חברתי, כלכלי ופוליטי בישראל. 

מרכז מינרבה צבר ניסיון רב שנים כגורם אקדמי המאפשר ומקדם שיח בנושאי מדיניות, בשילוב רשויות ממשל, ארגוני חברה אזרחית ואקדמיה. המרכז מודע לדילמות המצויות ברקע להטמעת היעדים בקרב השחקנים השונים בממשלה ובחברה האזרחית ולשלאות המתעוררות עקב כך. למשל כיצד יכולים היעדים להוות כלי אפקטיבי לשינוי חברתי, במובן הרחב? האם ישנה התנגשות בין גישת היעדים לבין תפיסת זכויות אדם? האם קידום תוכניות הנשענות על יעדים הן לצרכים שיווקיים תדמיתיים או שיהנם עונים על צרכים אמיתיים בשטח? האם המדדים של היעדים מותאמים לצרכי קידום פיתוח בר קיימא בישראל? ועוד. 

על מנת להתמודד עם הדילמות והקשיים הכרוכים בהטמעת היעדים,  מרכז מינרבה פועל בשתי רמות: 

- הקמת פורום חברה אזרחית, ממשל ואקדמיה במטרה לקדם שיח בנושא היעדים בכלל ולעסוק בנושאי מדיניות ממוקדים יותר אותם ניתן לקדם תוך הטמעה ויישום של היעדים 

- כתיבת מדריך הטמעה עבור גורמים בממשל: ניתן למצוא את המדריך כאן.  נציין כי בהמשך יתווסף מדריך הטמעה עבור ארגוני חברה אזרחית. 

המפגש הראשון של הפורום התקיים ב 16.1.2022 בזום לאור מצב התחלואה, בהשתתפות גורמים וגופים מובילים מקרב משרדי הממשל השונים, חברה אזרחית ואקדמיה. מרכז מינרבה יזמן מפגש נוסף של הפורום במהלך השנה הנוכחית, וימשיך לשאוף למנף את מאמצי הגורמים השונים להטמיע את היעדים על מנת להוביל לשינוי חברתי, כלכלי ופוליטי בקרב אוכלוסיות מוחלשות שונות בישראל.

 

In 2015, the UN General Assembly adopted 17 new goals for development, the Sustainable Development Goals (SDGs), as the world agenda to be achieved by 2030, also known as Agenda 2030. The goals, which were developed in a worldwide community-based process, and with the involvement of both the civil society and the private sectors, were later adopted by all 193 member states.

 

The SDGs are 17 interlinked holistic global goals, meant to address and solve the main challenges of humankind. They include a broad range of social, economic, and environmental topics like poverty and hunger eradication, promotion of good governance and global peace, stopping global warming, and more.

More information Regarding the SDGs can be found here.

Even though the State of Israel was one of the countries to adopt the agenda, it is evident that the use and implementation of the SDGs is still quite preliminary and partial in both the public sector and civil society. The Minerva Center for Human Rights at the Hebrew University of Jerusalem seeks to contribute to increasing the number of governmantal bodies and civil society organizations, including academic entities, that implement the SDGs to promote social, economic, and political change in Israel.

The Minerva Center has broad and proven experience as an academic body that facilitates, convenes, and promotes discourse on policy between government, civil society, and the academy. Regarding the SDGs, the Center is aware of the different dilemmas that each one of these actors has concerning the implementation of the SDGs, and the questions that the SDGs arise. For example, how can the goals act as an effective tool to promote social change? Is there a contradiction between the SDG's approach and a human rights-based discourse? Does promoting SDG-based policies and programs have a true value or is it solely a matter of language and marketing? Are the SDG targets and indicators decided upon by the UN relevant to local sustainable development in Israel?

In order to deal with the dilemmas and difficulties that implementation of the SDGs raises, the Minerva Center operates on two levels:

  1. Establishing a joint forum of civil society, government, and the academy that promotes discourse regarding the SDGs, to advance SDGs’ focused policy changes.
    The first meeting took place on 16/01/22 via Zoom (as per the COVID-19 preventative measures at the time), with the participation of representatives from leading entities of civil society, government, and the academy. The Minerva Center will convene another forum meeting during the current year.
  2. Preparing and publishing SDGs implementation guides for governmental bodies (which can be found here) and for civil society (which will be published soon). 

The Minerva Center will continue to leverage the efforts of the different sectors to promote the implementation of the SDGs, and create social, economic, and political change that will benefit disadvantaged communities in Israel.

 

 

 

The European Union

 


This project is funded
by the European Union

הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.