Hebrew Language Database - Human Rights in Israel

מאגר מידע בעברית: זכויות האדם בישראל על פי אמנות זכויות האדם הבינלאומיות

אנחנו שמחים לפתוח לשימוש הציבור מאגר מידע ייחודי ומקיף בנושא אמנות זכויות האדם הבינלאומיות שמדינת ישראל צד להן, והן בעלות משמעות לזכויות האדם המרכזיות בישראל.

מאגר המידע נועד לספק לשופטים, משפטנים, ארגוני חברה אזרחית, חוקרים וסטודנטים - גישה למקורות מידע, ידע ומסמכים, תוך התייחסות עדכנית לתמורות המשפטיות הרלוונטיות בזכויות אדם. 

המאגר בנוי בצורה של מפתח עניינים ובו עד כה שמונה תחומי זכויות מרכזיים בישראל, המחולקים לשורה ארוכה של קטגוריות וקטגוריות משנה:

אנחנו מקווים בהמשך להוסיף למאגר תחומי זכויות נוספים.


רקע כללי

במרכז משפט זכויות האדם הבינלאומי ניצבות תשע אמנות בינלאומיות. מדינת ישראל הצטרפה עד כה לשבע אמנות: האמנה בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות; האמנה בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות; האמנה לביעור כל צורות האפליה הגזעית; האמנה לביעור אפליה נגד נשים לצורותיה; האמנה נגד עינויים וצורות אחרות של יחס או ענישה אכזרית, בלתי אנושית ומשפילה; האמנה בדבר זכויות הילד; והאמנה בדבר זכויות בני אדם בעלי מוגבלויות. בנוסף, ישראל היא צד לשני פרוטוקולים אופציונאליים של האמנה בדבר זכויות הילד -הפרוטוקול האופציונאלי בדבר זכויות הילד בנושא מעורבות ילדים בסכסוכים מזוינים, והפרוטוקול האופציונאלי בדבר מכירת ילדים, זנות ילדים ופורנוגרפית ילדים.

הפיקוח על ציות המדינות לאמנות אלו ויישומן מתבצע במישור הבינלאומי על-ידי ועדות ניטור ייעודיות ובלתי-תלויות, כאשר לכל אמנה ועדה מקצועית משלה. ועדות הניטור מורכבות ממומחים עצמאיים אשר נבחרים על-ידי קבוצת המדינות שהן צד לכל אמנה. המומחים נבחרים באופן אישי על בסיס מקצועי ולא כנציגי המדינות החברות, אם כי כלל הרכב הוועדה אמור לייצג את המגוון הגיאוגרפי הקיים בין המדינות החברות. הוועדות אוספות מידע רלבנטי, הן מנציגויות רשמיות של ממשלות המדינות המחויבות באמנות (בעיקר באמצעות דו"חות תקופתיים בנושא - כלי העבודה העיקרי של ועדות הניטור) והן מארגוני החברה האזרחית (באמצעות דיווחים וולונטאריים המוגשים מטעם ארגונים אלה, המכונים לעתים "דו"חות אלטרנטיביים" או "דו"חות צללים"(.

מלבד בחינת הדו"חות, לרשות הוועדות עומדים אמצעים נוספים, ובראשן חיבור הערות פרשניות (General Comments) – אמצעי המשמש את ועדות הניטור להנחיית המדינות החברות אודות האופן שבו לדעתן יש ליישם את האמנה. כלי זה מאפשר לוועדות להתגבר על חוסר הפירוט המאפיין חלק מהנורמות הקבועות באמנות, וכתובות בלשון כללית. בנוסף, כלי זה מסייע למדינות החברות ביישום האמנות, על רקע מיעוט הפסיקה במנגנוני התלונות הפועלים מכוח האמנות. הערות אלו, כמו ההערות המסכמות, אינן מחייבות באופן רשמי, אולם יש להן השפעה על פרשנות האמנות על-ידי השחקנים השונים בזירה. כלי נוסף העומד לרשות חלק מוועדות הניטור, במסגרת הפרוטוקולים האופציונאליים, הוא הסמכות לדון בתלונות של פרטים (Individual Complaints). במסגרת זו מקבלות הוועדות תלונות הנבחנות על ידן, ובמידת הצורך מופנות לתגובת המדינות. בסיום התהליך המעין-שיפוטי, מפרסמות הוועדות את עמדתן (Views).

 

החומרים במאגר

המאגר המובא כאן מרכז בצורה זמינה ונגישה את האמנות הבינלאומיות אשר ישראל צד להן, תוך פירוט סעיפיהן המרכזיים בהתייחס לכל נושא ונושא ושימת דגש על סוגיות פרקטיות. כמו כן, ניתן למצוא במאגר מסמכים המבארים ומסבירים את האמנות - הערות כלליות של הועדות, סיכומי ועדות הנוגעים ספציפית לישראל, פסיקות בינלאומיות ועוד. נעשה ניסיון להביא חומרים רבים ככל האפשר בתרגום לעברית, לצד המקור באנגלית (ובמקרים רבים גם התרגום הרשמי לערבית).

יצוין שהמאגר עוסק בדיני זכויות האדם המדינתיים והבינלאומיים החלים ללא עוררין ביחס למדינת ישראל ובשטחה. ביחס לתחולה אקסטרה-טריטוריאלית של דינים אלה, בכלל, ולגבי שטחים כבושים בפרט, קיימות מחלוקות ומורכבויות נוספות (כגון עמדת מדינת ישראל לגבי אי-תחולת דיני זכויות האדם הבינלאומיים בשטחים והיחס שבין דיני זכויות האדם לבין המשפט ההומניטארי הבינלאומי) שהמאגר אינו עוסק בהן, אולם ניתן לגזור מהמאגר גם לגבי אלה, בשינויים המחויבים.

 

אופן השימוש במאגר

אל המסמכים ניתן להגיע על ידי שיטוט חופשי באתר או באמצעות חיפוש ממוקד. המסמכים משויכים לקטגוריות ולקטגוריות-משנה אליהן ניתן להגיע באמצעות תפריט התחומים או חיפוש על פי מילה. כפתור החיפוש נמצא מימין לתפריט הנושאים בצד ימין. בהקלדת מילת חיפוש ניתן להגיע לרשימה המאזכרת את המילה בכל אחד מהסעיפים, המסמכים או הקטגוריות וקטגוריות המשנה. 
 

על הפרויקט

מאגר המידע הינו חלק מפרויקט רחב-היקף של מרכז מינרבה לזכויות אדם באוניברסיטה העברית בירושלים, שעניינו הפנמת חובות המדינה על פי האמנות הבינלאומיות להן היא צד. הפרויקט התאפשר הודות למענקים שהתקבלו מהאיחוד האירופאי, במסגרת תכנית EIDHREuropean Instrument for Democracy and Human Rights.

את הפרויקט בכללותו ניהלו פרופ' תומר ברודי ופרופ' יובל שני. ד"ר דניאל לויתן היתה האחראית לתכנונו ובנייתו של מאגר המידע המובא כאן, וסייעו לה שורה ארוכה של עוזרי ועוזרות מחקר מקרב תלמידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית:  דליה אברבוך, בן אוהבי, שרון אופיר, שירה גבעון, תומר ויסמן, שחף חיטמן, יעל לוי, טל מנדלסון, סיגלית מנשרוב, סוף פטישי, ילנה קורשין ומיכל רשף. בעיצובו ובנייתו של האתר סייעו גם הסטודנטים דניאל איבגי, ליהי יעקובי, אפרת דרור, יובל אמיר, ויפתח דיין.

 

The European Union

 


This project is funded
by the European Union

הפרויקט יצא לפועל בזכות התמיכה הכספית של האיחוד האירופי. כלל התכנים באתר הם באחריות מרכז מינרבה לזכויות האדם, ואינם משקפים בהכרח את עמדות האיחוד האירופי.

The project was created and maintained with the financial support of the European Union. Its contents are the sole responsibility of the Minerva Center for Human Rights and do not necessarily reflect the views of the European Union.